ACTIE KERKBALANS 2019

Formulier van deelname

 

De Actie Kerkbalans is weer van start gegaan.

De meesten van u krijgen een schrijven van ons

of hebben deze al ontvangen, maar het kan zijn

dat wij niet over uw adres beschikten.

  

Het kan ook zijn, dat het aan uw aandacht is ontsnapt om

het formulier in te leveren.

 

Via dit online formulier kunt u ook uw deelname bevestigen.

Mocht u reeds schriftelijk (via de antwoordenvelop) hebben gereageerd dan hoeft u niet nogmaals te reageren.

 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, omdat wij zeker weten dat de kerk u heel wat waard is!

Met uw bijdragen/giften blijft de parochiegemeenschap financieel in balans:

Geef voor je kerk.

 

Het Parochiebestuur

 

Via dit formulier laat ik weten, mee te doen aan de Actie Kerkbalans
Dit bericht wordt rechtstreeks naar de penningmeester gestuurd.
Mijn gegevens

vrouw man

Achternaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

--
Straatnaam + huisnr.

Postcode / Woonplaats:  
Telefoonnummer(s):    
E-mailadres:

   
Toezegging:  De R.K Parochie Sint Joris zeg ik toe om:
Eénmalig  
Per maand Per kwartaal 
Per halfjaar Per jaar
     
 Een bedrag over te maken van €  
   
5-jarige overeenkomst: Nee  Ja 
 
Toelichting bij "Ja":
Ik maak dan gebruik van de belastingmaatregel om in een overeenkomst, voor tenminste 5 jaar, mijn periodieke bijdragen vast te leggen. (Mijn giften zijn dan volledig aftrekbaar.)

De penningmeester neemt contact met mij op om de overeenkomst in te vullen en te ondertekenen.

Machtiging tot incasso:

Nee  Ja 

Toelichting:

Bij "Nee", zorg ik zelf voor de overboeking(en)

op ING-rekening: NL16 INGB 0000266773

t.n.v. penningmeester St. Joris-parochie te Ridderkerk

o.v.v. Actie Kerkbalans    

 

Bij "Ja", machtig ik de parochie tot automatische incasso van

de éénmalige of periodieke bijdrage(n) van mijn rekening:

IBAN-rekeningnummer:  

Heeft uzelf nog iets toe te lichten of te vragen?

 

 

U krijgt automatisch een kopie van dit bericht toegestuurd.