R.K. PAROCHIE ST. JORIS  KERKBALANS
 


 

Donckselaan 10B

2983 LC Ridderkerk

Tel: 06-49590718

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat


Actie Kerkbalans

De parochie heeft uw financiŽle steun nodig: zo kunnen we samen Kerk zijn in deze tijd

 

Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk kunnen zijn in deze tijd! Ondanks de beperkingen door corona blijft de parochie een plek van betekenis voor velen, zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Een plek van inspirerende vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.

 

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, abonnement op de krant of voor onze sportclub jaarlijks geld reserveren of maandelijks een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft financiŽle bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie geen subsidie van de overheid en is zij volledig afhankelijk van giften.


U krijgt binnenkort een brief (of heeft deze al gehad) van uw eigen parochie met daarin het verzoek om op te geven wat uw periodieke bijdrage is. Maar een donatie doen kan altijd. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. 

 

Doet u ook mee met de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond.

Waarom uw bijdrage voor de actie Kerkbalans van onschatbare waarde is

 

Uw parochie is een plaats van betekenis waar:
- inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
- mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
- mensen omzien naar elkaar,
- betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
- mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op levensvragen,
- en aandacht hebben voor kinderen en tieneners.

De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor Šlle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend. Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen, bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsma(g mensenpersoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

Uw financiŽle steun is van onschatbare waarde.Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Doet u ook mee?  

DOE MEE en vul het formulier in
Actie Kerkbalans

Privacyverklaring
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018
 

De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse "financiŽle injectie"van de parochie.

Zo kunnen wij een begroting maken en weten we (voor een deel) hoe we er financieel voorstaan.

Het is echt heel belangrijk dat u er aan meedoet.
Op die manier laat u merken wat uw kerk u waard is.

Via de formulieren hiernaast (online of offline) kunt u aangeven wat uw bijdrage(n) is/zijn.

Wij danken u bij voorbaar voor uw gitden, op deze of andere manier gegeven.

maakt deel uit van