R.K. PAROCHIE ST. JORIS  ORGANISATIE
 


 

Hovystraat 64

2982 PE Ridderkerk

Tel: 0180-426984

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

FEDERATIE

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena is na een ruime voorbereidingsperiode tot stand gekomen. Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht vallen binnen het nieuwe federatieve gebied.

 

Vijf parochies, met een eigen identiteit, worden bediend door één pastoraal team.

 

Het federatiebestuur neemt een aantal kerntaken van de locale parochiebesturen over.

 

 


De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

Voor de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor een federatie. 

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van