R.K. PAROCHIE ST. JORIS  ORGANISATIE
 


 

Hovystraat 64

2982 PE Ridderkerk

Tel: 0180-426984

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

WERKGROEPEN

 

 

Parochiebestuur

E-mail: bestuur@sintjorisparochie.nl

 
 

voorzitter

pater F. Wijnen

(Frans)

 

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

vicevoorzitter

Dhr. Th. van Giessen

 

 
 

secretaris

Mevr. J. Noordoven-Stello

penningmeester

Dhr. P. Visser

 
 

lid

Dhr. J. Groenen

lid

Dhr. J. Polfliet

 
           
 

       
 

Pastoraatsgroep

E-mail: pastoraatsgroep@sintjorisparochie.nl

 
 

De pastoraatsgroep wordt gecoacht vanuit het pastoraal team.
De eerstaanspreekbare pastor zit namens het pastoraal team in de pastoraatsgroep

 
 

vacature

 

 

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena of het parochiesecretariaat

vacature  
 

 

vacature

vacature  
     

 

   
           
 

       
 

Parochiesecretariaat

Voor contact met de parochie en diverse werkgroepen.

 
 

Openstelling / bereikbaar

maandag en

woensdag t/m vrijdag:

9:30 - 12:00 uur

 
 

Telefoon

0180-426984

 
 

E-mail

secretariaat@sintjorisparochie.nl

 
 

Adres

Hovystraat 64

2982 PE Ridderkerk

 
 

leiding secretariaat:

mevr. P.Hiel (Petra)

 
           
 

       
 

Federatieblad MMM (Maria Magdalena Magazine)

Het MMM is het gezamenlijke blad van parochies in

de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

Elke parochie heeft een eigen redactie waar u uw kopij naar toe kunt sturen:

kopij insturen: redactie-joris@hmariamagdalena.nl

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
 

       
 

Doopsel en doopcatechese voor kinderen

Het doopsel zal zoveel mogelijk op de 4e zondag van de maand, in een gezamenlijke doopviering, worden toegediend. Ook de voorbereidende gesprekken met de ouders en peetouders zullen gezamenlijk worden gehouden.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >.

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
 

       
 

Doopsel en doopcatechese voor volwassenen

Het doopsel voor volwassenen wordt n keer per jaar, tijdens de Paaswake, toegediend. De voorbereiding hierop start eind november. De locatie van de doop wisselt per jaar. Dit is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

 
 

contact:

pater C. Anyaeze (Chima)

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

 
           
 

       
 

1e H. Communie

De 1e H. Communie is altijd een bijzonder feestelijke gebeurtenis. En maal per jaar (eind mei/begin juni) vieren we samen het feest dat kinderen de eerste keer de H. Communie ontvangen. De voorbereiding hierop begint al in december.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
 

       
 

Vormsel

Het vormsel is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena. Het project is in twee opleidingsgroepen ingedeeld Het Vormsel wordt aan alle twee de groepen in n viering toegediend. De locatie van het Vormsel wisselt per jaar.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
         
 

H. Huwelijk

Het sacrament van het Huwelijk is een persoonlijk sacrament dat man en vrouw in de kerk aan elkaar geven. Dat "jawoord" geef je niet zomaar en vereist een goede voorbereiding op dit sacrament.

Een paar maal per jaar starten de (verplichte) voorbereidinggesprekken onder leiding van een van de pastores waarbij u ook andere stellen ontmoet die dit sacrament willen ontvangen. Uw huwelijk vindt plaats op de locatie van uw keuze en met de pastor van uw keuze.

Dit is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

 
 

contact:

pater C. Anyaeze (Chima)

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

 
           
         
 

DOP-groep

Voorgangers in Woord- en Communievieringen

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
         
 

Lektoren / lectrices

 

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
         
 

Kosters

 

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
         
 

Gezinsviering

Elke eerste zondag van de maand

 
 

contact:

via het parochiesecretariaat

 
           
         
 

Koren

 

 
 

Ad hoc koor

via het parochiesecretariaat

 
 

Gemengd koor

via het parochiesecretariaat

 
 

Ritmisch koor

via het parochiesecretariaat

 
 

Rouw- en Trouwkoor

via het parochiesecretariaat

 
           
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Werkgroepen

 

parochiebestuur

pastoraatgroep

parochiesecretariaat

parochieblad

doop kinderen

doop volwassenen

1e communie

vormsel

huwelijk

voorgangers

lektoren

kosters

gezinsviering

koren

maakt deel uit van